/A/A

ELS NOSTRES PATROCINADORS

Empreses i entitats que ens ajuden a finançar els nostres programes destinant recursos a l'acció social.

 

La seva aportació beneficia als col·lectius amb els quals treballem i reverteix en elles generant valor afegit.

FUNDACIÓ INSTITUCIÓ JOSEFA MARESCH SERVET

 

La Fundació té entre els seus fins religiós-caritatius contribuir a les necessitats d'entitats sense fins lucratius per a atendre col·lectius vulnerables.

Acompanyem el futur de la gent gran.

Treballem perquè la gent gran pugui envellir amb dignitat i qualitat de vida.

Especialistes del Màrqueting Espectacular en el mitjà exterior.

 

Fundada en 1932, VSA COMUNICACIÓN és una empresa independent, l'activitat de la qual està basada en l'explotació publicitària de diferents suports d'alt nivell qualitatiu. Dissenya els seus productes per obtenir la màxima notorietat i audiència, optimitzant els recursos dels seus clients.

 

Més informació en: www.vsacomunicacion.com

Col·lectiu format per professionals i experts en els camps de la psicologia, psiquiatra, sociologia, pedagogia i drets humans, que treballen per la defensa i protecció de comunitats, grups i individus especialment vulnerables.

La fundació té per objecte prestar ajuda a entitats amb finalitats benèfics, docents o mixtos en quatre àmbits: desenvolupament social, medicina i sanitat, educació i ciència i altres activitats.

Pensar globalment, actuar localment.

La fundació dedica els seus recursos a projectes específics

en benefici de les comunitats locals que aborden temes de rellevància global, entre altres la inclusió i benestar social

de la infància i la gent gran.

LUCTA és una multinacional amb més de 70 anys d'història

i un llarg recorregut en el món de les aromes per a alimentació humana, les fragàncies per a productes de la llar i cura personal i els additius per a la nutrició animal, amb un servei diferenciat basat en l'especialització i la creativitat així com

en la seva capacitat d'adaptació a l'entorn.

 

2021. ASTE BCN. Tots el drets reservats