/A/A

ENTITATS I EMPRESES PATROCINADORES

Empreses i entitats que ens ajuden a finançar els nostres programes destinant recursos a l'acció social.

 

La seva aportació beneficia als col·lectius amb els quals treballem i reverteix en elles generant valor afegit.

FUNDACIÓ INSTITUCIÓ JOSEFA MARESCH SERVET

 

La Fundació té entre els seus fins religiós-caritatius contribuir a les necessitats d'entitats sense fins lucratius per a atendre col·lectius vulnerables.

Pensar globalment, actuar localment.

La fundació dedica els seus recursos a projectes específics en benefici de les comunitats locals que aborden temes de rellevància global, entre altres la inclusió i benestar social de la infància i la gent gran.

Acompanyem el futur de la gent gran.

Treballem perquè la gent gran pugui envellir amb dignitat i qualitat de vida.

Empresa líder en accessoris de bellesa i cura personal.

Beter és una empresa familiar establerta a Barcelona en 1936

i gestionada per la tercera generació de la família.

Més de 80 anys l'avalen com a experta en el sector, convertint-la

en líder i referent en qualitat i innovació. Caracteritzada per una manera única de fer les coses, basada en el valor

de l'experiència i confiança, i por el compromís ètic

i amb el benestar mediambiental i social.

La fundació té per objecte prestar ajuda a entitats amb finalitats benèfics, docents o mixtos en quatre àmbits: desenvolupament social, medicina i sanitat, educació

i ciència i altres activitats.

Col·lectiu format per professionals i experts en els camps de la psicologia, psiquiatra, sociologia, pedagogia i drets humans, que treballen per la defensa i protecció de comunitats, grups i individus especialment vulnerables.

LUCTA és una multinacional amb més de 70 anys d'història

i un llarg recorregut en el món de les aromes per a alimentació humana, les fragàncies per a productes de la llar i cura personal

i els additius per a la nutrició animal, amb un servei diferenciat basat en l'especialització i la creativitat així com en la seva capacitat d'adaptació a l'entorn.

Experts en salut i benestar emocional.

La Fundació Salut i Persona és una entitat experta en l'àmbit de la salut i el benestar emocional, que presta serveis d'atenció psicològica presencial i telefònica

a empreses tant per als seus clients com per als seus empleats, potenciant la salut, la prevenció i el benestar.

2023. ASTE Barcelona. Tots el drets reservats